OudFIT advertenties

OudFIT is een uitgave van   :   Pers Media Uitgeverij
in samenwerking  met         :   VML, NISB , KNGU en consulenten MBvO                                           

Verschijningsfrequentie     :    4x per jaar

Acquisitie:                            :   Pers Media Uitgeverij
Kerkbuurt 10
1608 EM Wijdenes
0229-211103
persmedia@quicknet.nl

Bladmanager                        :   Jaap Groot
                                               

Karakteristiek

OudFIT is de gezamenlijke uitgave van de VML, consulenten Meer Bewegen voor Ouderen in Nederland en  NISB project Ouderen.  OudFIT wordt gelezen door de consulenten  MBvO ,  personen werkzaam bij instellingen, zorgcentra, overheden , sportscholen en ouderen/welzijns organisaties,  fysiotherapeuten, medici  en  wetenschappers/onderzoekers  die zich richten op ‘beweging voor ouderen’.

Oplage:

Betaalde abonnees                  1800
Vaste gratis verspreiding          950
Overige gratis verspreiding      150

Totale verspreiding                 2900

Gedrukte oplage                      3000    exemplaren

Advertentie tarieven.

                                                                 1x                       2x                    4x
1x 1 pagina      270 x 175 mm          € 410,-             €  750,-          €  1320,-
½     pagina      130 x 175 mm          € 225,-             €  410,-          €    700,-
¼     pagina      130 x  85 mm           € 125,-             €  220,-          €    390,-

Toeslag steunkleur                      €  105,-
Toeslag  Full colour                      €  150,-
Toeslag omslag                                10%

VERSCHIJNINGSDATA 2013

  •  30 maart
  •  22 juni
  •  28 september
  •  18 december