OudFIT tijdschrift

Verschijnt sinds 1992.
4 x per jaar
Uitvoering: Full colour

 

Door de samenwerking met  de VML (Vereniging Beweegleiders 55+), MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen), NISB (het landelijk kennis- en innovatiecentrum voor sport en bewegen), de KNGU en de NFWS is OudFIT het toonaangevende tijdschrift voor de professionals op het gebied van bewegingsstimulering voor ouderen.
Middels beleids- en praktijkgerichte artikelen richt OudFIT zich op mensen die vanuit hun werk betrokken zijn bij het stimuleren van ‘bewegen’ bij ouderen. Aan het woord komen onder meer begeleiders van ouderenactiviteiten, fysiotherapeuten, onderzoekers, leraren op sportscholen, lesgevers op het gebied MBvO activiteiten en 50-plussers. 
OudFIT is het platform van alle partijen die zich met bewegen voor ouderen bezig houden. OudFIT geeft aan wie wat doet, wat er speelt, waarom en hoe. Belangrijk onderdeel in OudFIT zijn de praktijklessen.
OudFIT richt zich ook op actieve 50 plussers die meer willen weten over de mogelijkheden van bewegen op het werk, thuis of onder begeleiding van een leraar of leidster in een sportschool, bejaardentehuis of verzorgingstehuis.
De oplage van OudFIT is 3000 exemplaren.

Redactieleden: Mathieu de Greef  (Universiteit Medisch centrum Groningen), Ger Kroes (NISB), Tineke Kegel (MBvO), Joke Spanhoff, Fransina van Loo, Lia ten Brummeler (KNGU), Elke Nijveld (fysiotherapeut), Titeke Postma (KNZB)